EU-513

  • Product description

Functions: Integration of 5 voltage inputs, control of one 230V output

Funkcje sterownika
• załączanie wyjącia napięciowego według wejść napięciowych
• wyjście 230 V
• wejścia od 1-5 230V

 

 

Przykładowe wykorzystanie integratora:

1. Integracja wyjść pompowych z listw ogrzewania podłogowego

2. Integracja wyjść strefowych do uruchomienia dodatkowej pompy